Ölen Kişilerin Cenazelerinin Geri Gönderilmesi

          Ölen Kişilerin Cenazelerinin Zimbabve'ye Geri Gönderilmesi        

Ölen kişinin cenazesinin Zimbabve'ye geri gönderilmesi için aşağıdakiler gereklidir:

1. Merhumun Zimbabve Pasaportu
2. Ölüm Belgesi
3. Bulaşıcı / Bulaşıcı olmayan Hastalık Belgesi
4. Mumyalama Belgesi
5. Uzaklaştırma Belgesi / Emri (Ölümün gerçekleştiği ülkeden cenazenin ülkesine geri gönderilme izni)
6. Cenaze Müdürlerinin Yeminli Belgesi
7. Ülkeye Geri Gönderme ücreti US $10

Merhumun Zimbabve pasaportu olmaması durumunda cenaze ile ilgilenenlerin aşağıdaki ek belgelerle Büyükelçiliğe başvurması gerekmektedir:
a) Zimbabve ulusal kimlik kartı ve/veya merhum Zimbabve doğum belgesi
b) En yakınları tarafından yazılmış kişinin gerçekten Zimbabve vatandaşı olduğunu ve ilişkinin niteliğini belirten bir yeminli beyan
c) Bu belgelerle Büyükelçilik, ülkesine geri gönderilmeden önce Harare'den gerekli izinleri isteyecektir.