Yatırım Fırsatları

Zimbabve, Kuzey-Güney Koridoru üzerinden Güney Afrika ülkelerini birbirine bağlayan, Güney Afrika'nın kalbinde stratejik bir konuma sahiptir. Ülke doğuda Mozambik, kuzeyde Zambiya, batıda Botsvana ve Namibya ve güneyde Güney Afrika ile sınır komşusudur. Zimbabve, Maputo, Beira, Walvis Bay ve Durban limanlarına kolay erişim sağlayan iyi gelişmiş bir karayolu ve demiryolu ağına sahiptir. Ayrıca, Zimbabve'nin Namibya'daki Walvis Bay'de dökme ve diğer konteynerli kargoları elleçleme kapasitesine sahip bir kuru liman tesisi bulunmaktadır. Ülke, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerden biri olup, bölgenin tarım merkezi olma ihtimali yüksektir ve katma değerli madenlerden ve tarımsal mallardan faydalanılabilmesi için iyi bir merkezdir. Ülke, ikili ve çok taraflı düzenlemeler yoluyla bölgesel (SADC, COMESA) ve uluslararası topluluk (ACP-EU) pazarlarına erişim imkanına sahiptir. Merkezi konumdaki bir ülke olan Zimbabve'ye yatırım yapmak, SADC/COMESA ve diğer pazarlara bölgesel bir geçit sağlar.

Zimbabve, iyi gelişmiş bir özel ve kamu bilgi iletişim teknolojisi (BİT) altyapı ağına bağlı, dijital ve bilgi tabanlı endüstrilerin gelişimi için fırsatlar sunan son derece gelişmiş bir insan sermayesi becerileri tabanına sahiptir. Mevcut nüfusun +/-16 milyon olduğu tahmin ediliyor. Kişi başına düşen Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 1573 ABD Dolarıdır (ZimStats, 2019). Ülke, dünya çapında kabul görmüş uluslararası yönetişim standartlarıyla uyumlu, köklü bir demokratik sistem tarafından desteklenen barış ve siyasi istikrara sahiptir. Şubat 2020'de Zimbabve, yatırım teşviki ve kolaylaştırma için Tek Durak Yatırım Hizmet Merkezi'ne ev sahipliği yapacak Zimbabve Kalkınma Ajansı'nı (ZIDA) başlattı. Bu, yatırım yönetimini kolaylaştıran ve ülkede yatırım yapmak için gereken geri dönüş süresini önemli ölçüde azaltan büyük bir başarıdır. Ayrıca ülke, genel teşvikler dışında ek teşvikleri olan Özel Ekonomik Bölgeleri (ÖEB) sınırlandırmıştır. SEZ kapsamındaki teşvikler aşağıdaki gibidir:

  • Faaliyetin ilk 5 yılı için Sıfır Oranlı Kurumlar Vergisi ve sonrasında uygulanan %15 kurumlar vergisi oranı;
  • İlk yıldan itibaren maliyetin %50'si ve sonraki iki yıl için %25'lik Özel Başlangıç Ödeneği;
  • Yerel olarak mevcut olmayan hizmetlere ilişkin ücretler üzerinde yerleşik olmayanlar vergisinden muafiyet;
  • Yerleşik olmayanlar için gayrimaddi hak bedelleri vergisinden muafiyet;
  • Hammadde içeren ve Özel Ekonomik Bölgelerde kurulu şirketler tarafından kullanılmak üzere ithal edilen girdiler gümrüksüz ithal edilmektedir.
  • Ancak vergi muafiyeti, bu tür hammaddelerin Zimbabve'de de üretildiği ve mevcut olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır; ve
  • Sıfır oranlı Sermaye Kazançları Vergisi.​

 

Yatırım Fırsatları, bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcuttur:

 

Madencilik

Ülke, 60'tan fazla uluslararası ticarete konu olan kaynağa ve dünyanın ikinci en büyük platin yataklarına sahiptir. Altın, platin, kromit, kömür, nikel, elmas, demir cevheri, bakır ve kömür yatağı metan, ülkedeki ilk dokuz mineralden bazılarıdır. Yatırımcılar, finans ve teknik hizmetler, keşif, çıkarma, lojistik, zenginleştirme ve katma değer sağlamayı içeren madencilik değer zincirlerine girmeye davetlidir.

 

Üretim

Zimbabve'deki imalat sektörü iyi çeşitlendirilmiştir ve ekonominin diğer üretken sektörleriyle güçlü bağlantılara sahiptir. Tekstil, tarımsal işleme, araç montajı ve bileşen imalatı ve kimyasallarda yeni yatırımlar, ortak girişimler veya stratejik ortaklıklar için fırsatlar mevcuttur.

Tarım

Tarım, dikey ve yatay bağlantılar yoluyla diğer sektörlere hammadde sağlayan Zimbabve ekonomisinin bel kemiğini temsil ediyor. İhracat pazarları için sebze, çiçek, meyve, hayvancılık, mandıra, tütün, soya fasulyesi üretiminde geniş fırsatlar bulunmaktadır. Kereste, tütün, pamuk ve şeker kamışı, yatırımcıların katma değer sağlayabileceği değerli ürünlerdir.

Turizm

Zimbabve, doğal alanlardan insan yapımı tarihi alanlara kadar uzanan geniş turistik mekanlara sahiptir. Cazibe alanlarından bazıları Victoria Şelaleleri, Kariba Gölü, Büyük Zimbabve Ulusal Anıtı, Doğal Güzellik: Eastern Highlands, Matopo Tepeleri ve ülkenin milli parklarındaki Yaban Hayatıdır. Turizm sektöründe yatırım için fırsatlar şunlardır:

Otel ve Catering Sektörü
Safari ve Tur operasyonları
Avlanma
Uluslararası kongre merkezleri inşaatı
Hayvan belgeselleri vb.

Altyapı Geliştirme

İyi ve güvenilir altyapı, ekonomik büyüme ve gelişme için bir ön koşuldur. Altyapı, ekonominin diğer sektörlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Zimbabve'de mevcut altyapıyı genişletmek ve modernize etmek ve diğerlerinin yanı sıra turizmde modern otoyollar ve büyük şehirleri birbirine bağlayan ilgili gişeler, enerji üretimi, baraj inşaatı, su ağları, ekonomik otel zincirleri gibi yeni altyapılar inşa etmek için fırsatlar vardır. Yatırımcılar, PPP, BOT ve BOOT düzenlemeleri yoluyla bir dizi projede sektörde memnuniyetle karşılanmaktadır.